KURTAPATAK-KEZDOLAP

www.kurtapatak.ro

A falutól 3 km-re északra a Kászon völgyében egy 13. századi templom volt, amely valószínűleg az egykori Szentjános falu temploma lehetett, romjai a 19. századvégén még látszottak. A település északi felében emelkedik a Zsidó-vár nevű magaslat, amelynek históriáját már elfeledte az utókor. Kurtapatakon élt és tevékenykedett Lengyel Béla ezermester, feltaláló, aki egyebek mellett szélerőművet épített és csillagászati távcsövet állított össze.TABLA

 Még ma is éla kurtapataki köztudatban, hogy a helybéli Laposkő-bánya kőlapjaival rakták ki a csíksomlyói kegytemplom pádimentumát (padlóját), erről emléktábla tanúskodik a templomban. A követ Csavar István és Rancz Antal szekérrel fuvarozta Somlyóra.

 Kurtapatak filiában a temetõben Baka Mártonné építtet kápolnát 1663-ban Szent Péter és Pál tiszteletére. 1910-ben 545 magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésigHáromszék vármegye Kézdi járásához tartozott.

 Az 1567-es összeírás alkalmával 7 kapuja volt. 1992-ben 271 lakosából 268 magyar és 3 román volt. A település központjában millecentenáriumi kopjafát emeltek.

Search

Language