Köszönjük szépen Esztelnek!
Az esztelneki faluséta margójára

Szombaton, szeptember 29-én megtartottuk első Falusétánkat. Izgatottan, kíváncsian vágtunk bele. Isten hozott mindenkit! 
Az érkezők meleg szívvel, zsíros kenyérrel, házi pálinkával, térképpel lettek fogadva. A római katolikus templomból biztató szavakkal és orgonán Bach műveiből hallgatva indultunk útnak. Megnéztünk mindent, amit az idő engedett. Könyvtárat, falumúzeumot, emlékműveket, a Szacsvay házat, nadrággyárat. Bekapcsolódtunk a Bod Péter Tanítóképző reneszánsz flashmobjába, versenyeztünk szekértolásban. A Ferences templomban és kolostorban ért véget a sétánk. Ezután már csak az éhségünket csillapítottuk, beszélgettünk, nótázgattunk, aki tehette táncra is perdült. 

Hálásan köszönjük mindenkinek a hozzáállását, a polgármesteri hivatal minden munkatársának, tanácsosoknak, a Nagy Mózes Általános Iskola oktatóinak és diákjainak, külön köszönjük Fülöp István igazgató úrnak, hogy végig vezette a sétát, a gyár vezetőségének és azoknak akik aznap bementek megmutatni számunkra a tevékenységüket, köszönjük a Hamuvirág Néptáncegyüttesnek és vezetőjének a részvételt, Fákó Alpár néptáncoktatónak a szekértoló verseny levezetését. Köszönjük a Bod Péter Tanítóképző diákjainak és vezetőiknek az előadását, a kézdivásárhelyi Nők Egyesületének részvételét csodaszép alkalomhoz illő ruhákban, a Zöld Nap Egyesület erre a napra szervezett túráját, a sajtó képviselőinek a részvételét. 
Külön köszönjük és leírhatatlan jó érzés volt az, hogy ilyen sokan reagáltak felkérésünkre és megnyitották kapuikat, ellátva minden földi jóval a sétálókat. Köszönjük a süteményeket, az innivalót, a gyümölcsöt, forró teát és mindazt a sok jó szót, amit mindezek mellé csomagoltak. Elnézést kérünk attól a falurésztől, ahová időhiány miatt nem jutottunk el, de készültek és elhozták süteményeiket a központba. Hálás szívvel köszönjük! 
Kolléganőm, Orbán Imola szerint: „ a nap kérdése egy a tornácon álló idős nénitől érkezett: „Mit ünnepelnek lelkem?” A válaszom az volt, hogy a Falut. Esztelneket, mert nagyon szép. Megtiszteltük magunkat, hogy elindultunk sétálva ünnepelni az egyszerűségben, a csendben, a befogadó szeretetben érkező pillanatokat, ami ettől a perctől még erősebben összeköt Esztelnekkel.”
Magam nevében azt tudom mondani, hogy a közösségépítés fogalmát bevallom, ezen a napon értettem és éreztem meg igazán. Köszönöm szépen Esztelnek!

A Tegyünk Kézdiszékért Tömörülés nevében Csüdör Katalin

Nagy Mózes, falunk szülöttje, 340 évvel ezelőtt nagyot álmodott és nagyot alkotott. Megalapította Felső-Háromszék első iskoláját Esztelneken, mely a későbbiekben Kézdivásárhelyre költözött és azóta is a környék szellemi központja. Vasárnap, 2020. szeptember 6-án méltó módon kívánunk megemlékezni erről a jeles eseményről és emléket állítani Háromszék szellemi letéteményese számára.

„Kívánom, hogy ez a szobor álljon itt sokáig, legalább 340 esztendeig, de leginkább Nagy Mózes szellemisége maradjon meg ebben a közösségben. Kitartása és küzdelmes élete legyen példa mindannyiunk számára. Mert a mi és gyermekeink boldogulása is attól függ, hogy hogyan alakítjuk a jövőbe vezető utunkat. Az ő példája és ezek a gondolatok lehetnek az előttünk álló munka zsinórmértékei”
Varga Attila

Angyaljárás Esztelneken 2020 december 23.

🎁🎁 Az angyal meglátogatta az esztelneki önkormányzatot! 🎁🎁

🎅Hálás köszönet Kádár Imola és Kolcza István sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselőknek, valamint a Communitas Alapítványnak a támogatásért!🎅


2020 KARACSONY

Március 15.-re

Zászlók díszítik ma
az utcákat végig,
márciusi szélben
szállnak fel az égig.

Álljunk meg előttük
csak egy pillanatra,
emlékezzünk vissza
arra a nagy napra!

Az a nap a népnek
szabadságot adott,
mi sem felejtjük el
azt a dicső napot. 

Karácsonyi angyalvárás, Esztelnek 2021 december 23. - IV. osztály
Karácsonyi pásztorjáték 2021 II.-III.osztály

Népes közönség jelenlétében mutatták be hétfő este az újonnan megjelent Csángótelep – Gyertyános című, Kinda István és Tamás Sándor által szerkesztett kötetet az esztelneki kultúrotthonban. A telt házas rendezvényt a magyar kultúra napja alkalmából szervezték, azon részt vett a kötet néhány szerzője, illetve fellépett Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, Vaszi Levente csángó népdalénekes és a helybéli Hamuvirág néptáncegyüttes.

Házigazdaként Salamon Balázs, Esztelnek polgármestere mondott köszöntőt, kiemelve, hogy „ez a könyv a község lakóinak egy kiemelt részéről szól, az ő életüknek, szokásaiknak, hagyományaiknak és értékrendjüknek állít emléket”. E különleges esemény ünnep számukra, a község lakói gazdagabbá váltak a gyertyánosi csángók által, tette hozzá.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta, Kinda István néprajzkutatóval olyan témát választottak, amely az itteni emberekről szól, s mint fogalmazott, „nekem is szívügyemmé vált ez a könyv”. Először gyakornok erdészként 1987-ban járt Csángótelepen, azután többször is felkereste, s látva, hogy a település eltűnt, arra gondoltak, könyv formájában meg kell menteni az utókor számára. Kinda István „heroikus munkát végezett”. Ő maga a térképtörténeti adatokat összegezte, s bár rövid életű a település, mégis tucatnyi térképen szerepel, magyarázta. – Tiszteletből szerkesztettük a könyvet azok iránt, akik gazdasági okok, nehéz életkörülmények miatt a Gyimesekből elindultak ide otthont teremteni maguknak – hangsúlyozta.

Kinda István részletezte a hiánypótló kiadvány megszületésének történetét, a könyv a hetvenes évektől kezdődően néprajzi tanulmányokat, riportokat, újságcikkeket és dokumentumértékű fotókat tartalmaz a Lassúágként is emlegetett, Gyertyános néven is ismert településről, annak egykori csángó lakóiról. „A Kárpát-medence keleti peremén – hangsúlyozta –, a vízválasztón túl létrejött havasi település romantikája a távoli szemlélő számára vitathatatlan. Közelebb lépve azonban bonyolult sorsok, szívós munkával lepergett életek, küszködésekkel, nélkülözésekkel tarkított, de szabadságérzettel áthatott és sok örömmel gazdagított életvilágok bontakoznak ki előttünk”. A kiadványt az emlékállítás céljával szerkesztették, a kutatómunka során a teljességre törekedtek, az volt a céljuk, hogy összegyűjtsenek minden cikket, tanulmányt, melyet az 1935 és 1996 között élő településről eddig írtak és közzétettek, fűzte hozzá.

Berecz András esztelneki emlékeiről mesélt, Kakas Zoltán néprajzosként, fotográfusként, természetvédőként szerzett élményeit osztotta meg. Pozsony Ferenc kolozsvári egyetemi professzor online kapcsolódott be a beszélgetésbe, elmondva, hogy kézdivásárhelyi tanárként évente több kulturális túrát is szervezett diákjaival e térségbe. Számára Csángótelep sorsa erőteljesen szimbolikus, s azt is megjegyezte, nagyon örvend annak, hogy Esztelnek népe befogadta az onnan elszármazottakat.

Kis Mikulás, nagy öröm / Jóságodat köszönöm!

Isten hozott, Mikulás, Mit rejt a nagy zsákod?

Jó gyermeknek minden jót, A rossznak virgácsot!

Search

Language